Услуги

  • Рекламиране на имоти:
  • Фирмата осигурява на своите клиенти, желаещи да продадът имота си безплатно рекламиране във всички весници и списания на територията на гр.Плевен, както и реклама в най-добрите сайтове в страната видими и за над 10 европейски държави.
  • Правна консултация
  • Юридическа защита интересите на клиента при осъществяване на сделката.
  • Проверка на тежести върху имоти
  • Проверка на имотите по документи до първи собственик;
  • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот
  • Подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания
  • При изразено желание на клиента участие на юрист в преговори

За всякакви други въпроси, относно предложенията ни и предложенията Ви за покупко-продажба на недвижими имоти се свържете с нас.