За нас

 Фирма КОРЕКТ с основен предмет на дейност - посредничество при търговия с недвижими имоти, консултации към инвестиционни проекти, лицензирани оценки на имоти. Стабилните позиции на фирмата сред силната конкуренция в бранша се дължат на добрата организация и структуриране на дейноста, спазване на професионална етика, точно определяне на потребностите и очакванията на клиентите и тяхното изпълнение. Ръководството на фирмата поставя акцент в повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите, непрекъснатото маркетингово проучване на интересите на клиентите и предлагане на услуги с възможно най-високо качество в областта на търговията с недвижими имоти.

Фирма КОРЕКТ извършва посредническа дейност при търсенето и предлагането недвижими имоти: покупки, продажби, наеми, оценки. Също така разполага с екип от квалифицирани юристи, осигуряващи максимална защита на интересите на клиентите при сключваните от тях сделки. Работата с Агенцията гарантира коректност, сигурност и отличен избор в търсенето на недвижим имот.