ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ #541

ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ #541

Характеристика на имота

Област: с.Дисевица
Район:
Площ: 118444 кв. м

Цена: 22 €

Допълнителна информация

Имотът е електрифициран, водоснабден и има добри подходи, трайна настилка и удобна транспортна достъпност до имота. Свинекомплексът е с изградени и функциониращи елементи и инфраструктура - има собствен водоизточник, доказано годен за питейни и производствени нужди.електрифика- ЦИЯ /собствен трафопост/, телефонизация .газификация. В имота са реализирани асфалтов и пътища и настилки обслужващи сградите. В имота има кантар с автомобилна везна 50т. с площ от 111кв.м, кланица, 5 сгради за угояване,сграда за подрастване, 4 сгради за опрасване и кърмене, сграда за доказано бременни, сграда за ремонт и условно бременни, сграда за адаптация, ветеринарен пункт, филтър, трупна сграда, помпена станция, двует. административна сграда с РЗП 643кв.м.,два навеса за техника и работилница, склад за зърно, птичарник и трафопост, цех за добив и преработка на месо.

Подобни оферти за недвижими имоти